| En | Se |

Kort på svenska

Produktiv Idé tävlingen

Innovationer är Finlands framtid
I år organiserar Juniorhandelskammaren Produktiv Idé tävlingen för 41:e gången. Tävlingen har en anrik historia och långa traditioner: Första gången ordnades tävlingen år 1977 av Åbo Juniorhandelskammare, i vars regitävlingen arrangerades som en lokal tävling. Produktiv Idé tävlingen är ett av de största projekten som Finlands Juniorhandelskammare ordnar årligen.

Ansökan för att delta i tävlingen
En Produktiv Idé kan vara en produkt, tjänst, produktionsmetod, affärsidé eller någon annan idé som främjar företags verksamheten inom den offentliga eller privata sektorn. Idén måste dock vara i produktivt bruk och får vara högst tre år gammalt. I bedömningen be aktas hur innovativ idén är, idéns nyhetsvärde, hållbarutveckling, dess produktivitet och ekonomiska värde samt möjligheter till framgång och samhälle ligaverkningar. Idér som redan har belönats på nationell eller internationell nivå kan inte delta i tävlingen.

Hur kan man delta i Produktiv Idé tävlingen?
Tävlingen börjar 1 februari 2019. Sista dagen för inlämning av tävlingsansökanär 31 mars 2019. För att delta skall man fylla i blanketten som kan laddas ner från denna sida.

Alla insända tävlingsförslag behandlas ytterst konfidentiellt och inga uppgifter om deras innehåll överlåts till utomstående. För att undvika att skada idén eller affärsverksamheten överlåts ingen ömtålig information om de vinnande idérna.

Tävlingen svinnare
De segrande idéerna offentlig görs och vinnarna utnämnsien större tillställning under november. Produktiv Idé -tävlingen är högt uppskattat och vinnarna har fått fin publicitet i medier. I bästa fall har den positiva publiciteten varit mycket betydelsefull och har hämtat med sig framgång under flera års tid.