| En | Se |

Produktiv Idé tävlingen

Tävlingen tid 1.3.-15.4.2021

Finlands Juniorhandelskamrar r.f. organiserar tillsammans med sina samarbetspartners tävlingen Produktiv Idé

Tävlingen Produktiv Idé härstammar ursprungligen från Åbo Juniorhandelskammare, som år 1977 organiserade tävlingen i Egentliga Finland. Bakom idén för tävlingen låg senatorerna Keijo Ketonen, Ilpo Siro och Pekka Ström samt före detta medlemmar Tapio Peltonen och Rauno Virtanen. Arisuo Oy, nuförtiden Turvanasta Oy, vann den första tävlingen med produkten Aris holkdubb. Redan påföljande år blev tävlingen riksomfattande.

Målet med tävlingen har från första början varit att lyfta fram företagande och poängtera innovationer samt deras roll i vår ekonomi och utvecklingen av levnadsstandarden. Den ursprungliga målsättningen för tävlingen är minst lika aktuell nu som det var då år 1977.

En Produktiv Idé kan vara en produkt, tjänst, produktionsmetod, affärsidé eller någon annan ide/innovation som främjar företagsverksamheten inom den offentliga eller privata sektorn. Idén måste dock vara i produktivt bruk och får vara högst tre år gammalt. Det finns två olika tävlingskategorier: Innovationserien, öppen för alla (avsedd för företags och offentliga sektorn) och Start-Up serien, för Start-Up genren. I Start-Up serien godkänns även de idéer som ännu är i utvecklingsfasen.

Tävlingens tidtabell 2023

Ansökningar kan lämnas in mellan den 1 mars och 15 april 2023 till adressen: http://www.tuottavaidea.fi/hakemus/ 

Finland är indelad i fyra olika distrikt och de företag som lämnat in sina tävlingsansökningar, deltar först i den egna distriktstävlingen, där vinnaren offentliggörs i slutet av april. Vinnarna från varje distrikt (från alla två tävlingskategorier) deltar också i den riksomfattande tävlingen, där vinnaren utses av en separat jury. Vinnaren i den riksomfattande tävlingen offentliggörs den 31 oktober i en separat prisutdelningsceremoni.

 

KONTAKT INFORMATION

 

Region A 
Satu Rintala
satu.rintala@jci.fi

Region B
Riikka Peni
riikka.peni@jci.fi

Region C
Niina Merilaita
niina.merilaita@jci.fi

Region D
Kerttu Summanen
kerttu.summanen@jci.fi