Säännöt

Tuottava Idea -kilpailun säännöt

1. Tarkoitus
Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailun tavoitteena on myös nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämiselle.

2. Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa 1.4.2017 ja päättyy 30.4.2017

3. Kilpailualueet
Tuottava Idea -kilpailun hakemus lähetetään sen alueen alueraatiin, jossa kyseisen organisaation  kaupparekisteriin merkitty pääpaikka on.

Kilpailualueita on neljä, jotka muodostuvat Suomen Nuorkauppakamarit ry:n aluejaon mukaisesti: A -, B -, C – ja D -alue. Alla olevasta kartasta näet alueesi. Alueelta valitaan yksi aluevoittaja kussakin sarjassa, jotka ovat YRITYSSARJA, YHTEISKUNTASARJA SEKÄ START-UP SARJA. Tämän lisäksi jokaiselta alueelta voidaan antaa kunniamainintoja.

kartta

4. Osallistumisperusteet ja arviointikriteerit
Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Start-Up sarjassa voi osallistua tuotteistamisvaiheessa olevalla idealla.
Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista (ihminen, ympäristö ja talous), hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Palkintoa ei voi hakea jo Tuottavassa Ideassa kansallisesti voittaneelle idealle.

5. Muut ehdot
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Alueelllisesti ja kansallisesti kilpailussa menestyneet toimijat mainitaan Tuottava Idea -kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa. Kilpailuun osallistujille lähetetään palautelomake, johon osallistujilta pyydetään palautetta kilpailun kehittämisen kannalta. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

Nuorkauppakamarilaisille Tuottava Idea -kilpailun projektikäsikirjan saat alueellisilta tai kansalliselta projektipäälliköltä