| En | Se |

Kilpailu

Taustaa kilpailusta

Tuottava Idea -kilpailun juuret ovat Turun Nuorkauppakamarissa, joka järjesti kilpailun ensimmäistä kertaa ja alueellisesti Varsinais-Suomessa vuonna 1977. Kilpailun ideoijina olivat senaattorit Keijo Ketonen, Ilpo Siro, ja Pekka Ström sekä entiset jäsenet Tapio Peltonen ja Rauno Virtanen. Ensimmäisen kilpailun voitti Arisuo Oy, nykyinen Turvanasta Oy, Aris holkkinastallaan.  Jo seuraavana vuonna kilpailusta tuli valtakunnallinen.

Kilpailun tavoitteena alusta saakka on ollut edistää yrittäjyyden arvostusta ja osoittaa mikä osuus ja merkitys innovaatioilla on talouselämämme terveessä kasvussa sekä elintasomme positiivisessa kehityksessä. Kilpailun alkuperäinen tavoite on vähintään yhtä ajankohtainen nyt kuin vuonna 1977. Vuosi 2023 on kilpailun 46. toteutusvuosi.

Kilpailun on historiansa aika onnistunut hyvin nostamaan esiin tulevaisuuden menestyjiä. Voittajina historian saatossa on palkittu muun muassa Polar Electro Oy, Ponsse Oyj,  Genelec Oy ja Oura Health Oy. 1990-luvun yhteiskunnallisen sarjan voittajia ovat meidän nykyistä arkipäiväävämme olevat Tampereen matalalattiabussit sekä sitoutumaton työttömyyskassa eli ns. Loimaan kassana tunnettu nykyinen Yleinen työttömyyskassa. 2000-luvulla palkintoja ovat saaneet mm. Blancco kovalevyjen tyhjennysjärjestelmästään ja  Left Foot Company uudenlaisen yksilöityjen kenkien konseptista. 2010-luvulla kilpailun kansainvälistä näkyvyyttä ovat saaneet mm. Vincit Oy pysäköinninvalvojille kehittämillään älylaseilla ja Naava Oy viherseinällään.

Tulevaisuuden menestyjiä rakennetaan nyt. Tuottava Idea -kilpailu haluaa olla osaltaan rakentamassa menestyvää ja hyvinvoivaa Suomea.

Tuottava Idea Wikipediassa

Aikataulu

Kilpailuhakemusten jättöaika 1.3.-15.4.2023

Alueelliset palkintojenjakotilaisuudet:

A alue: 22.-24.9.2023, Helsinki
 
B alue: 22.-24.9.2023, Helsinki
 
C alue: 1.-3.9.2023, Rauma
 
D alue: 8.-10.9.2023, Kuusamo
 

Kansallinen palkintojenjakotilaisuus: 31.10.2023 Helsinki, Pörssitalo

 Tämän vuoden kansalliset palkinnot jaetaan 14.9.2018 Nasdaq OMX Helsinki tapahtumassa!

Kansallisten sarjojen voittajat pääsevät soittamaan Nasdaq OMX Helsinki pörssin päätöskelloa ja kertomaan omasta, voittaneesta tuottavasta ideastaan.

Lisäksi voittajat saavat yrityksensä logonsa näkyviin New Yorkin Times squaren valotaululle!

Tuottava idea -kilpailun säännöt

1. Tarkoitus
Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailun tavoitteena on myös nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämiselle.

2. Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa 1.3.2023 ja päättyy 15.4.2023.

3. Kilpailualueet
Tuottava Idea -kilpailun hakemus lähetetään sen alueen alueraatiin, jossa kyseisen organisaation  kaupparekisteriin merkitty pääpaikka on.

Kilpailualueita on neljä, jotka muodostuvat Suomen Nuorkauppakamarit ry:n aluejaon mukaisesti: A-, B-, C- ja D-alue. Ohessa olevasta kartasta näet alueesi. Alueelta valitaan yksi aluevoittaja kussakin sarjassa, jotka ovat YRITYSSARJA JA INNOVAATIOSARJA. Tämän lisäksi jokaiselta alueelta voidaan antaa kunniamainintoja.

4. Osallistumisperusteet ja arviointikriteerit
Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Start up -sarjassa voi osallistua tuotteistamisvaiheessa olevalla idealla.
Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista (ihminen, ympäristö ja talous), hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Palkintoa ei voi hakea jo Tuottavassa Ideassa kansallisesti voittaneelle idealle.

5. Muut ehdot
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Alueelllisesti ja kansallisesti kilpailussa menestyneet toimijat mainitaan Tuottava Idea -kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa.

Nuorkauppakamarilaisille Tuottava Idea -kilpailun projektikäsikirjan saat alueellisilta tai kansalliselta projektipäälliköltä.