| En | Se |

Suojelijan tervehdys - innovaatiosarja

Suojelijan 2023 tervehdys - innovaatiosarja

Havaintoja ideoinnista, innovaatioista ja rohkeudesta

Jokainen menestynyt yritys on lähtenyt liikkeelle ideasta. Ratkaisusta johonkin ongelmaan, päähänpistosta, ehkä räväkästä tulevaisuuden visiosta. Kaikista tuottoisimmat ideat ovat usein sellaisia, että niihin uskominen ja niiden edistäminen vaatii rohkeutta, kenties hieman poikkeuksellista luonnettakin.

Esimerkiksi tietokoneiden yleistymiseen eri toimialoilla ja etenkin kuluttajien käytössä suhtauduttiin epäillen vain joitakin vuosikymmeniä sitten. Sittemmin nämä tietokoneet ja niitä varten kehitetyt ohjelmistot ovat mullistaneet tapamme tehdä töitä, rakentaa kasvua ja viettää vapaa-aikaa.

Kaikista uusista ideoista ei tule kansainvälisiä menestystarinoita tai liiketoimintaa uudistavia innovaatioita – eikä tarvitsekaan. Aiemmista esimerkeistä tiedämme, että vaikka moni idea ei lähde lentoon, yksikin menestystarina oikeuttaa ne resurssit, joita piirustuspöydille jääneisiin ideoihin on uhrattu. Hylättyihin ideoihin käytetty aika ei ole hukkaan mennyttä – matkan varrella on takuulla opittu jotakin, mitä voidaan hyödyntää myöhemmin. Parhaimmillaan ideaa kehitettäessä on voitu jo luoda pohja seuraavalle, entistä pidemmälle viedylle innovaatiolle.

Teknologiasektorilla puhutaan paljon kokeilu- ja innovaatiokulttuurista. Sen sijaan, että pyritään johtamaan liiketoimintaa ja ihmisiä ennalta määriteltyjen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti, ihmisiä kaikilla organisaation tasoilla kannustetaan ideoimaan uutta, kokeilemaan ja ottamaan yhdessä harkittuja riskejä. Tällainen kulttuuri ei synny tyhjästä, etenkään nykyisessä hybridiajassa, jossa kollega saattaa olla vain ääni ja kasvot videopalaverissa – toimiva innovaatiokulttuuri vaatii luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja empatiaa sekä muita että itseään kohtaan.

Yrittäjältä tai ideoijalta vaaditaan siis rohkeutta. Rohkeutta sanoa oma idea ääneen, rohkeutta uskoa sen onnistumiseen, joskus myös rohkeutta myöntää epäonnistuneensa. Meiltä muilta taas vaaditaan kannustusta. Niin yritysten kuin yhteiskunnan laajemminkin pitäisi aktiivisesti purkaa esteitä, jotka lamaannuttavat toisten intoa yrittää. On suunnattoman tärkeää tukea sitä, että idearikkaat saavat ideoida ja että jokaista kannustetaan tavoittelemaan unelmiaan.

Eurostatin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät noin 65 prosenttia Suomen työvoimasta ja ne tuottavat noin 60 prosenttia bruttokansantuotteemme arvonlisästä. Yrittäjyys on siis ratkaisevan tärkeää Suomen talouskasvulle, työllisyyden ylläpitämiselle ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle. Taloudellisesti epävarmoina aikoina moni yritys keskittyy oman toiminnan turvaamiseen ja kustannussäästöihin. Juuri nyt on kuitenkin entistä tärkeämpää investoida innovointiin, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Se on samalla investointi oman yrityksen ja koko Suomen tulevaisuuteen.

Siispä kannustan kaikkia rohkeuteen! Ilmianna rohkeasti oma tai toisen tuottava idea. Voittajille on luvassa erinomaisia mahdollisuuksia haastaa itseään ja jalostaa ideoita eteenpäin innostavien ja asiantuntevien ihmisten seurassa.

MERVI AIRAKSINEN

TOIMITUSJOHTAJA MICROSOFT OY. TUOTTAVA IDEA 2023 -KILPAILUN SUOJELIJA (Innovaatiosarja)

Mervi Airaksinen on Microsoft Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus teknologia-alan eri johtotehtävistä ja vahvat näytöt yritysten luotsaamisessa kasvupolulla. Mervi jakaa Microsoftin näkemyksen teknologian merkityksestä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Microsoft Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Microsoftin missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän heille tärkeitä asioita.