| En | Se |

Suojelijan tervehdys

Suojelijan tervehdys

Vuoden 2020 Tuottava Idea -suojelijan, Genelec Oy toimitusjohtaja Siamäk Naghian tervehdys:

”Uuden synnyttäminen ja kehityksen alulle saattaminen edellyttää aina hyvää ideaa! Luovuuden ja innostuksen kipinä kehitykseen onkin elämämme ja luonnon kiehtovampia ilmiöitä. Hyvä idea syntyy uteliaisuudesta, innostuksesta ja tahdosta selviytyä tässä maailmassa ja edesauttaa sen kehitystä. Tässä yhteydessä ihmisten vuorovaikutus toistensa ja luonnon kanssa on ollut ratkaisevassa roolissa. Näiden asioiden seurauksena on syntynyt arvokkaita ja ihmiskunnan ja luonnon kannalta jopa korvaamattomia oivalluksia ja ideoita kautta historian.

Hyvän idean pohjana tulee olla tahto parantaa maailmaa ei vain itsensä takia vaan koko yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Tämä on ollut yhteiskunnan ja sen sivilisaation yksi keskeisempiä kysymyksiä. Platonin mukaan ””Hyvän idea” on kaiken tiedon perimmäinen kohde, vaikkakaan se ei itsessään ole tietoa, ja olemassaolevat asiat saavat siitä arvonsa ja hyödyllisyytensä.”

Digitaali- ja alustatalouden aikakaudella täytyy etsiä uusia tapoja toimia ja luoda entistä parempia ratkaisuja ihmisille ja luonnolle – ratkaisuja, jotka edistävät elämää ja kestävää kehitystä. Meidän on myös ymmärrettävä, että maailman teollinen tuotanto ja taloudelliset painopisteet ovat olennaisesti muuttuneet. Sen seuraukset ovat alkaneet jo näkyä, ja tulevat näkymään vielä voimakkaammin lähivuosina, kansainvälisessä talouspolitiikassa, yhteiskuntien kehityksessä ja ihmisten elämässä -työelämä mukaan lukien. On myös havaittavissa, että samalla kun uudet teknologiat ja talousmallit ovat myötävaikuttaneet yhteiskunnan kehitykseen.

On valitettavan kapeakatseinen näkemys teknologiasta, tiedosta ja tieteestä johtanut myös vakaviin sivistystä ja jopa koko kansakuntaa rappeuttaviin seurauksiin kuten ympäristöongelmiin, ylenpalttiseen ja kertakäyttöiseen kulutukseen, itsekeskeisyyteen, massamanipulointiin, kansainvälisiin kriiseihin jne. Jatkossa tärkeintä onkin luoda tulevaisuudenkuva ihmisestä, ihanneyhteiskunnasta ja sitä edistävistä teknologiasta yhdessä sen sijaan, että kuviteltaisiin, että teknologiset ratkaisut ottaisivat jotenkin valinnan ja tekemisen vastuun ihmisiltä. Vastuulliset tulevaisuuskuvat, joiden keskiössä ovat ihmiset, ovat perusedellytys nykyhetken toiminnan ohjaamiselle niin, että se johtaisi kehityskulun suuntaa luonnon ja ihmiskunnan eduksi. Se, että maailmaa kehittyy ja muuttuu, johtaa siihen, että meillä on mahdollisuus tehdä uusia oivalluksia ja löytää uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessakin.

On suuri ilo ja kunnia päästä Tuottava Idea 2020 -kilpailun suojelijaksi ja innostajaksi, jakamaan omia kokemuksia ja ajatuksia kilpailuun osallistuvien kanssa. Uskon, että tämän tyyppinen toiminta luo innostavan maaperän, jossa kukoistaa uusia rohkaisevia ja merkityksellisiä ideoita, jotka edistävät yhteiskunnallista kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Genelecillä on  tästä myös omakohtainen kokemus yrityksen alkuvaiheesta vuodelta 1981, jolloin meillä oli kunnia ottaa vastaan Tuottava Idea -palkinto. Sen tuoma kannustava ja rohkaiseva merkitys yrityksen alkuvaiheessa on ollut sanoilla kuvaamaton. Nyt on meidän vuoromme tukea uusia tulijoita ja innostuksen lisäksi koemme, että tämä on myös osa meidän yhteiskunnallista vastuutamme.”

Genelec Oy

Toimitusjohtaja Siamäk Naghian